2023

16.1. Johanna Wassholm: Ukrainas historia sedan 800-talet jämförd med Rysslands historia. Sett även utgående från Kremls propagandaperspektiv.
Johanna Wassholms föredrag
En del av frågorna ang. Ukrainas historia (16.1.2023)

6.2. Sture Lindqvist: Inbördeskriget i Finland och vad som hände i fånglägren efter 1918. Historieundervisningens utveckling i våra gymnasieskolor.
Sture Lindqvist föredrag.pdf
Frågor och svar ang. frihetskriget i Finland (6.2.2023)

6.3. Christer Kuvaja: Stora ofreden i Finland 1713-1721
Frågor och svar ang. stora ofreden i Finland (6.3.2023)

3.4. Aapo Roselius: Finland på 1920- och -30-talet
Frågor och svar ang. Finland på 1920- och -30 talet (3.4.2023)

21-23.4. Vasaresan

VASA? JO, HISTORIEKLUBBENS EXKURSION TILL VASA

Efter den verkligen lyckade Viborg-exkursionen år 2019, har det varit illa beställt med exkursioner; den färdigt planerade exkursionen till Lettland torkade in på grund av coronapandemin. 

Nu skulle exkursionsverksamheten äntligen komma i gång igen, och detta tack vare vår eminenta primusmotor Calle Geust, som i Vasa är på sin mammas gata. Tydligen satt coronaförsiktigheten i, eftersom uppslutningen till Vasa-exkursionen inte blev stor. Vi var slutligen 19 deltagare av vilka, till allas glädje, räknades fem damer. Det skulle dock visa sig att antalet var lyckat och hanterligt. Tågresan gav inledningsvis anledning till oro; vandalism hade lett till elledningsbrott, varför tåget där vi hade plats ovanför restaurangen, inte kunde avgå från Helsingfors som planerat. Som tur fanns ersättande tåg att tillgå, och i Tammerfors kunde vi byta tåg och besätta våra egna platser.

På perrongen i Vasa blev vi vänligen mottagna av vår guide, Henrik Fågelbärj, som förgyllde vår vistelse under hela tiden i Vasa. Ett stenkast från järnvägsstationen låg vårt hotell Astor Wasa, en pärla som med sina 114 år på nacken var synnerligen väl valt för en historieklubb. Huset hade i tiden varit smörhandlare Laurells bostad, tydligen en lukrativ bransch, något att fundera på?

Under hela besöket hade vi en abonnerad buss till förfogande och efter lunchen var det tid att besöka det världsberömda Wärtsilä STH (Sustainable Technology Hub), dit bara extra pålitliga personer fick tillträde; allas identitet granskades, och till vår lättnad godkändes hela gruppen. Wärtsilä är världsledande i sin bransch och presentationen var mycket intressant och gav upphov till många frågor. Tyvärr är allt sekretessbelagt, varför jag inte kan yppa mer. 

Efter detta högteknologiska besök passade det väl med lite kultur: ett besök på Tikanojas konsthem, också detta ett gammalt hus, öppnat enbart för oss och med privat guidning. I övre våningen besågs en temautställning: Kaarina Heikinheimos textilutställning, 3D blom- etcetera arrangemang, allt skapat i garn.

Efter en behövlig paus fördes vi till Wasa teater, där vi fick se Heiman: ett stycke som berättade om en allmogefamilj före och efter kriget. Scenografin var enkel och synnerligen lyckad. Stycket uppfördes på dialekt vilket gav en speciell stämning. Själva intrigen var lätt att följa, även om dialekten stundom var svår att förstå. En del hade istället för Heiman valt en konsert i Vasa stadshus. Dagen avrundades med en gemytlig sits i hotellfoajén.

Följande dag inleddes med besök på Vasa bil- och motormuseum, en imponerande samling dyrgripar inkluderande JEG Hobby från 1951, skapad av Calle Geusts far J. Evald Geust.

Följande mål var Österbottens museum som presenterades av professor emeritus Nils-Erik Villstrand. Vi fick se gamla interiörer, men också illustrationer om landhöjning och uppstoppade exemplar av den lokala faunan. Under rubriken ”tjära, tomater och båtar” berättade Nils-Erik Villstrand och styrelseordförande för Botnia Marin (Targa motorbåtar) Johan Carpelan om företagande och båtbyggeri i över 500 år i Österbotten jämfört med övriga Finland. Efter besöket följde lunch på restaurangen Hejm.

Meteoria var ett par byggnader mitt på en enorm åker. Denna åker var i själva verket en torrlagd sjö, Söderfjärden, som uppstod för 520 miljoner år sedan då en enorm meteorit träffade jorden. Kratern som uppstod är ojämnt sexkantig med en diameter på ungefär 6 km och ett maximalt djup på c:a 300 meter. Vi hörde en intressant presentation av Matts Andersén.

Och sedan blev det supé på Svenska klubben, en trevlig samvaro inkluderande snaps och sång i äkta Handelsgillestil. 

Och åter igen avrundades dagen med en gemytlig sits i hotellfoajén.

Den sista dagen inleddes med ett besök på Vasa krigsveteranmuseum och här hade vi nöjet att höra en mycket kunnig ciceron, nämligen Gustav Geust, Calles bror. Utrymmet var inte stort, men samlingen var mycket intressant. 

Sedan besökte vi världsarvet Kvarkens skärgård. Det var lite svårt att greppa genom bussfönstret, men det intressanta var att det har blivit upptaget som ett av de sju världsarven i Finland. Efter lunchen gjordes det efterlängtade besöket på Strömsö. Den efterlängtade träffen med de söta damerna där uteblev dock, stället var tomt och vi lyckades till och med utlösa alarm så att vi fick besök av Securitas. Mycket intressant att se hurudant laboratorium döljer sig bakom de gemytliga program vi alla har sett på TV.

Hemresan var problemfri och trevlig.

Historieklubben har allt skäl att tacka Calle Geust som genom sina kontakter i Vasa lyckades skapa ett mycket mångsidigt och intressant program, Derek Breitensteins insats inte att förglömma.

Göran Blomstedt

4.9. Gideon Bolotowsky: Antisemitism och judeförföljelser.
Frågor och svar ang. Antisemitism och judeförföljelser

2.10.2023 Ph. D. Marcus Lepola: ”Skärgårdens betydelse för Finland och skärgårdsborna under tidernas lopp”.
Klicka upp föredraget här
Sammandrag samt frågor och svar från föredraget Skärgårdens betydelse för Finland
 

7.10.2023 ÅRSFEST


Bilder till föredraget

Historieklubbens traditionella årsfest med damer gick av stapeln 7.10. i Handelsgillets festsal.  I hälsningstalet omnämndes speciellt initiativtagarna Kaj Nordström och Folke Wallenius samt de övriga stiftande medlemmarna Göran Backman, Henrik Diesen, Magnus Nyström, Kristian Stenius och Kenneth Söderholm. Intresset för klubben har ökat i snabb takt närmast tack vare Kaj Nordströms mycket engagerande sätt att leda klubben i början. Tyvärr hade några personer insjuknat men de som var på plats - 48 personer - hade det stora nöjet att lyssna på Märtha Norrbacks (museichef för Mannerheimmuseet) mycket intressanta och belysande föredrag ”Mannerheim och nyckeln till borgen i Ukraina”. 

Vi fick bl.a. ta del av en för de flesta obekant historia, nämligen vänskapen mellan
Gustaf Mannerheim och den ukrainske adelsmannen Pavlo Skoropadskij. Deras karriärer var till en
början förvånansvärt likartade, då den sex år äldre Mannerheim och Skoropadski bägge tjänade i den
kejserliga ryska armén. Skoropadski blev senare en kort tid regent i det självständiga Ukraina, men flydde
till Tyskland efter att ha förlorat stödet för sin regim i december 1918. Han omkom under ett brittiskt bombanfall i Berlin år 
1945, medan Mannerheims karriär som bekant blev den motsatta – överbefälhavare för Försvarsmakten,
Marskalk och Finlands President.

Sångledaren Fred Granberg valde mycket lämpliga sånger och ledde snapsvisorna på ett sätt som ledde till både hög och gemytlig stämning. Toastmastern Göran Blomstedt hade arrangerat en traditionsenlig och underhållande frågesport - som segrare utgick Henrik Diesen, Hanna Ervast blev tvåa och Bo Finne trea

6.11.2023 Johanna Wassholm, ”Peter den Store och Katarina den Stora som förebilder för Putin och rysk maktpolitik."
Presentation, förkortad pga utrymmesbrist
Frågor och svar samt kommentarer till föredraget

Månadens tips november 2023

2022

Det planerade januarimötet om emigrationen från Finland under olika tidsskeden måste tyvärr flyttas till februari, på grund av coronan. Mötet hölls onsdagen den 9 februari, föredragshållare var historieexperten Magnus Enlund och rubriken "Bakgrunden till de stora emigrationsvågorna från Finland". 40 medlemmar deltog på det intressanta mötet, rätt bra med tanke på coronasituationen.

Till marsmötet måndagen 7.3. hade Calle Geust förberett ett utmärkt föredrag om Ukraina kompletterat med ekonomiska fakta av Kenneth Söderholm. Därefter följde diskussion och frågor av de 36 medlemmar som deltog på mötet och naturligtvis en social middag (som alltid på klubbens möten).

Aprilmötet hölls måndagen den 11.4. Kaj Nordström höll ett informativt föredrag om "Sovjetunionens inflytande på Finlands utrikes- och inrikespolitik efter fortsättningskriget 1944 till Sovjetunionens fall 1991". Efteråt diskuterades ämnet i grupper samt Rysslands möjliga politiska utvecklingsalternativ. 34 medlemmar deltog. Middagen intogs i glad stämning.

På majmötet måndagen den 9.5. höll Julia Dahlberg ett intressant föredrag om "Folkhälsan i Finland genom tiderna". På mötet valdes också en ny klubbledare för Historieklubben. Kaj Nordström hade meddelat att han avgår på grund av hälsoskäl och som ny klubbledare valdes Derek Breitenstein med stora meriter inom föreningsverksamhet.

Juni Exkursion till Östra Nyland. Intressant avec utfärd med 16 deltagare

Måndagen den 6 juni ordnade Folke Wallenius en uppskattad utfärd med damer till Malmgård och Lovisatrakten. På Malmgård var Henrik Creutz vår värd och där bekantade sig deltagarna med slottet och avnjöt kaffe och speltpannkaka. Därefter fortsatte färden till Pernå kyrka, som presenterades av Katarina Junger, och Agricolas minnestod. Sedan följde god lunch i Lovisa på Degerby Gille. Efter maten beöktes Lovisa museum där intendenten Ulrika Rosendahl visade oss kommendanthuset. På hemvägen gick turen ännu förbi bastionerna Rosen och Ungern som i tiderna skyddade den östra infarten. 

22.8.2022 Guidat besök på Riksarkivet - Utställningen Sveaborg. Tre riken - en fästning. 26 deltagare. Efterföljande måltid på restaurang Zinnkeller.

5.9.2022 Carl-Olaf Homén: Idrottens betydelse för den finländska och finlandssvenska identiteten.

10.10.2022 Henrik Winberg: Orsaker som lett till den starka polariseringen i samhället i USA.

21.10.2022 ÅRSFEST

På grund av coronan firade Historieklubben under sitt fjärde verksamhetsår sin tredje årsfest, vilken inföll fredagen 21.10. Runt borden bänkade sig 51 festdeltagare, av vilka 22 damer. Arrangörsansvaret låg denna gång på Derek Breitenstein, styrgruppens nye ordförande. Göran Blomstedt skötte toastmasterns åligganden, Henrik Diesen kamrerssysslorna och Fred Granberg förhöjde stämningen som sångledare. Kaj Nordström, som var initiativtagare till klubben tillsammans med Folke Wallenius, avtackades för ett förtjänstfullt arbete som styrgruppens ordförande under tre år. Till stor del tack vare Kajos inspirerande ledning hade klubben vuxit sig till en av Handelsgillets största klubbar. Bo Finne höll det intressanta festföredraget ”Handelsgillet i Helsingfors - stora och små vågor under 165 år”. Toastmastern Göran hade i samråd med ordföranden Derek arrangerat kvällens traditionella frågesport. Den överlägsna segraren var även denna gång Kristian Stenius.

7.11.2022 Henrik Meinander: Finska självständighetssträvanden före 1917.
 Frågor angående Henrik Meinanders föredrag

5.12.2022 Nils Torvalds: Rysslands långa väg till undergången.
Reflektioner kring Nils Torvalds föredrag

2021

Corona pandemin har tyvärr dominerat verksamhetsårets start.

Årets första möte hölls därför som distansmöte måndagen den 29 mars. Mötet var en mellanform mellan diskussions-  och föredragsmöte. Varje deltagare hade blivit ombedd att framföra sina åsikter om de 2-3 personer i Finland som haft mest betydelse för vårt land under 1900-talet.

Mest uppmärksammad blev Mannerheim med 8 röster, näst mest Ryti med 7 röster och tredje mest Paasikivi med 4 röster. Därefter med 3 röster kom Ståhlberg, Kekkonen och Paavo Nurmi. 2 röster fick Väinö Tanner, Jean Sibelius, Lasse Virén, Tove Jansson, Jorma Ollila och Arvo Ylppö. Dessutom fick följande stora folkgrupper 2 röster: Överheten, närmare bestämt de opolitiska statsmännen och finska folket i sin helhet. 1 röst gavs åt 22 personer och 3 olika persongrupper. Den mest originella personen som fick en röst var Birjer Jarl som levde på 1200-talet och integrerade de finska områdena med Sverige. Annars skulle vi troligen ha blivit en del av Ryssland.

Följande distansmöte hölls måndagen den 26 april. Det var ett föredragningsmöte med Heffe Ericsson som föredragshållare om ämnet "Entimmesbanan ur ett historiskt perspektiv: Helsingfors-Tavastehus, Hangö-Hyvinge, Åbo-Karis-Helsingfors". Det var ett utmärkt föredrag som belyste hur våra järnvägar har utvecklats sedan starten 1862 och uppskattades stort.

Det planerade mötet 2.6. på Handelsgillet med Calle Geusts föredrag om Mannerheimlinjen måste  tyvärr inhiberas. 

Den 23 augusti kunde klubben äntligen igen samlas i Handelsgillets festsal. Kvällens föredrag hölls av Fredrik Johansson som talade om "Franska revolutionen och dess följder". Det var ett mycket intressant och välgenomfört föredrag.

Följande möte hölls den 20 september som diskussionsmöte om "Hur Finland klarade sig med självständigheten i behåll från fortsättningskriget samt tiden efter vapenstilleståndet september 1944" med Kaj Nordström som inledare. Diskussionen var livlig och stämningen fin. Speciellt betonades att våra främsta politiker, Ryti, Mannerheim, Tanner, Paasikivi och Kekkonen var dynamiska, beslutsamma och nästan förvånansvärt duktiga i sitt beslutsfattande under osäkra tider.

Den 4 oktober besökte Historieklubben Flygmuséet invid Helsingfors-Vanda flygfält. Calle Geust hade ordnat besöket och var själv en otroligt insatt och kunnig guide på muséet för besökarna. Före rundvandringen presenterade Flygmuséets chef Pia Illikainen muséet av idag och i morgon, dvs nya Flygmuséeprojektet. Efter den intressanta rundvandrigen bland de historiska flygplanen bjöds på piråg och kaffe. Ett mycket lyckat besök.

Årsfesten med damer hölls den 29 oktober i Handelsgillets festsal med 82 deltagare. Festen startade med socialt samvaro och ett glas skumvin varefter gästerna satte sig till bords. Ambassadör René Nyberg höll ett ytterst intressant och beskrivande föredrag "Om Ryssland" med betoning på tiden efter Sovjetunionens fall. Därefter serverades middagen med tre rätter och med snapssångerna steg stämningen ytterligare. Under kaffet hölls en frågesportstävling med frågor från historien. Alla festdeltatagare fick penna och 12 skriftliga frågor och de 6 duktigaste gick till final. Nu blev det muntligt svarande. Bo Finne vann  tävlingen och fick segermedaljen. Festens sista programpunkt var utdelandet av medaljer åt förtjänta medlemmar. Sedan fylldes festen av glatt umgänge och gott kamratskap. Festen lyckades ypperligt.

Mötet 22 november var ett föreläsningsmöte. Ämnet var  "Mannerheimlinjen" och föredragshållare Calle Geust. Han var ytterst insatt i ämnet och gav ett lysande föredrag som beskrev såväl planerandet som verkställandet  av linjen. Och naturligtvis hur finnarna i Mannerheimlinjen modigt höll motstånd mot ryssarnas anfall under fortsättningskriget men slutligen måste retirera när fienden med fruktansvärd övermakt lyckades forcera linjen. 

Decembermötet med julstämning hölls måndagen den 13.12. Anders Roos höll ett beskrivande och intressant föredrag om "Lapporörelsen" och hur det överhuvudtaget var möjligt att fascismen fick så stora påverkningsmöjligheter i Finland.   Plötsligt uppenbarade sig julgubben och samtliga mötesdeltagare fick en verkligt intressant julklapp med en hel del nyttiga saker.

Vid årskiftet hade klubben 115 medlemmar. En aktiv medlemsökning på 3 år.

2020

Första mötet året 2020 hölls den 13 januari på restaurang Karl Johan. Mötet var ett diskussionsmöte med rubriken "Finlands krigsskadestånds omfattning och betydelse: Förbannelse eller välsignelse." Henrik Diesen och Calle Geust skötte inledningsanförandena utmärkt och därefter följde livliga gruppdiskussioner. 50 klubbmedlemmar ställde upp, nytt deltagarrekord.

Februarimötet hölls den 10 februari och igen på restaurang Karl Johan. Mötet var ett föredragningsmöte med rubriken:  ”Hur England gjorde sig till världens största koloniala stormakt och sedan krympte till nuvarande Storbritannien”. Föredragshållare var Heffe Ericsson som beskrev koloniernas expansion och Kaj Nordström  som sedan gick igenom hur imperiet ”krympte” till sin nuvarande dimension. Mötet var igen deltagaraktivt med 50 närvarande.

Marsmötet hölls den 9 mars återigen på restaurang Karl Johan. Mötet var ett diskussionsmöte med rubriken "Det kalla kriget". Inledare var Henrik Aminoff som på ett fascinerande sätt beskrev ämnets många händelser och den långa tid som perioden omfattade. Gruppdiskussionerna fick mycket att "bita i"! Närvarande var 48 deltagare.

Efter corona pausen fick klubben igen verksamheten igång 21.9. Då arrangerades en mycket intressant och givande utfärd till Sandudds gravgård, äldsta gravområdet vid Gamla Kapellet. Kristian Stenius och Folke Wallenius var utmärkta guider med djupa och noggranna kunskaper om gravarna. Totalt deltog 30 personer i besöket, bra deltagarantal med tanke på corona spöket. 

Men coronaspöket förstörde resten av årets verksamhet. Årsfesten 30.10. måste annulleras och flyttas fram till säkrare tider och samma gällde november och december mötena.

 

HISTORIEKLUBBENS

VERKSAMHET  2018 – 2019

 

Klubbens första möte hölls den 9 november 2018, ett diskussionsmöte om ”Gustav Vasa” med Kaj Nordström som inledare. I december diskuterades ”Oktoberrevolutionen i Ryssland 1917” med Calle Geust som inledare.

I januari lyssnade vi till ett föredrag av Calle Geust till ”Frivilliga ryska krigsfångar som ställde upp i Finlands armé under fortsättningskriget”, i februari diskuterades ”Finanskraschen i slutet på 1920-talet” med Kaj Nordström som inledare, i mars ”Krimkriget 1853 – 56” med Heffe Ericsson som inledare, i april blev det föredrag av Fredrik Johansson om ”Stella Polaris” och i maj diskuterades ”Mordet på Bobrikov, Rysslands förryskningssträvanden av Finland” med Henrik Aminoff som inledare.

Våren avslutades med en mycket lyckad exkursion 27-29 maj till Viborg och omliggande slagfält under vinter- och fortsättningskriget bl.a. Tienhaara och Tali-Ihantala. Calle Geust hade utmärkt planerat resan och funktionerade också som utomordentligt sakkunnig reseledare. Resan samlade 31 deltagare av vilka 9 var damer. Feed-backen från resan i deltagarnas upplevelseenkät i skolskalan var 9,8. Alltså en mycket lyckad exkursion.

Septembermötet var igen ett diskussionsmöte ”Sovjetiskt inflytande på Finland efter andra världskriget” med Calle Geust som inledare och hölls på Tony’s deli eftersom Donatorn stängts på grund av Handelsgillets fastighetsreparationsprojekt.

En av årets absoluta höjdpunkter var klubbens första årsfest på Tekniskas Salar fredagen den 18 oktober. Hälsningsorden till de 63 gästerna, varav 27 damer, hölls av Toastmastern Göran Blomstedt, festföredraget "Finland, de ofullbordade katastrofernas land" hölls mycket intressant av professor Henrik Meinander och festtalet av klubbens ordförande Kaj Nordström i samband med den goda middagen där han kort betonade klubbens aktivitet men framför allt den goda stämningen inom klubben som skapar fin trivsel. Snapssångerna ekade festligt under kvällen med Henrik Diesen som sångledare. En rolig och lyckad frågesport ordnades under kaffet och engagerade faktiskt alla festdeltagare. Under middagen spelade musikvirtuosen Henrik Wikström bakgrundsmusik och ackompanjerade snapssångerna.

Novembermötet hölls på Riksarkivet där forskare Pertti Hakala på ett mycket intressant och givande sätt presenterade klubbmedlemmarna Riksarkivets historiska fläktar. Efteråt åt deltagarna middag på restaurang Zinnkeller.

Decembermötet hölls på restaurant Tony’s deli. Mötet var ett diskussionsmöte, som rubrik hade vi ”Baltikum, gemensam eller olika historia med Finland”. Som inledare ställde Nils-Erik Friis upp.

Övrigt

Den i juni distribuerade trivselenkäten till alla medlemmar gav ett svar med medeltalet 9,03 i skolskalan på klubbens verksamhet. Ett glädjande svar.

De svenska historiedagarna hölls 4-6.10. i Helsingfors. Från Historieklubben deltog 9 medlemmar i händelserna som bl.a. omfattade ett föredrag av professor Henrik Meinander.

Klubben har fått mycket positiv feed-back och antalet medlemmar i slutet på året 2019 var 82. Då måste man komma ihåg att klubben inte marknadsfört sig själv för att få medlemmar. Klubbens ambition är inte att vara en stor klubb utan att klubbens medlemmar trivs och upplever klubben som mycket givande och lärorik i sina program. Så klubbens ökade medlemsantal bottnar sig i klubbmedlemmars referenser till sina vänner att ansluta sig till klubben.

Deltagarantalet per möte har i medeltal varit 37 medlemmar.