2024

6.5.2024 René Nyberg
Förblir Ryssland ett inperium
Frågor och svar till René Nybergs föredrag

8.4.2024 Emil Kaukonen
Kapare och sjörövare med fullmakt av regeringar
Frågor och svar ang. Kapare och sjörövare

4.3.2024 Lasse Lehtinen: 
"Krigspropagandan under andra världskriget, - Kalle Lehmus och ett fjärde vapenslag" 
Frågor och svar till Lasse Lehtinens föredrag

5.2.2024 Aapo Roselius:
”Händelserna som ledde till det första världskriget”
Frågor och svar till Aapo Roselius föredrag 

15.1.2024 Karin Creutz & Laura Wickström:
 Spänningarna mellan Shia- & Sunniländerna i ett historiskt perspektiv
Shia - Sunni politiska dimensioner
Frågor och svar till föredragen ”Spänningarna mellan Shia &Sunniländerna”
Kartor över områdena

2023

16.1. Johanna Wassholm: Ukrainas historia sedan 800-talet jämförd med Rysslands historia. Sett även utgående från Kremls propagandaperspektiv.
Johanna Wassholms föredrag
En del av frågorna ang. Ukrainas historia (16.1.2023)

6.2. Sture Lindqvist: Inbördeskriget i Finland och vad som hände i fånglägren efter 1918. Historieundervisningens utveckling i våra gymnasieskolor.
Sture Lindqvist föredrag.pdf
Frågor och svar ang. frihetskriget i Finland (6.2.2023)

6.3. Christer Kuvaja: Stora ofreden i Finland 1713-1721
Frågor och svar ang. stora ofreden i Finland (6.3.2023)

3.4. Aapo Roselius: Finland på 1920- och -30-talet
Frågor och svar ang. Finland på 1920- och -30 talet (3.4.2023)

21-23.4. Vasaresan
VASA? JO, HISTORIEKLUBBENS EXKURSION TILL VASA
Referat (Göran Blomstedt) och fotografier

4.9. Gideon Bolotowsky: Antisemitism och judeförföljelser.
Frågor och svar ang. Antisemitism och judeförföljelser

2.10.2023 Ph. D. Marcus Lepola: ”Skärgårdens betydelse för Finland och skärgårdsborna under tidernas lopp”.
Klicka upp föredraget här
Sammandrag samt frågor och svar från föredraget Skärgårdens betydelse för Finland

7.10.2023 ÅRSFEST
Referat
Bilder till föredraget

6.11.2023 Johanna Wassholm, ”Peter den Store och Katarina den Stora som förebilder för Putin och rysk maktpolitik."
Presentation, förkortad pga utrymmesbrist
Frågor och svar samt kommentarer till föredraget

4.12.2023
Kristian Stenius: "
Upptakten till det kalla kriget"
Henrik Meinander: "Var Finland finlandiserat under det kalla kriget?"
-  Frågor och svar angående ämnet Var Finland finlandiserat under det kalla kriget?
Några boktips om finlandisering

2022

Verksamhet 2022

Juni Exkursion till Östra Nyland.
Intressant avec utfärd med 16 deltagare Referat och bilder

22.8.2022 Guidat besök på Riksarkivet - Utställningen Sveaborg. Tre riken - en fästning. 26 deltagare. Efterföljande måltid på restaurang Zinnkeller.

5.9.2022 Carl-Olaf Homén: Idrottens betydelse för den finländska och finlandssvenska identiteten.

10.10.2022 Henrik Winberg: Orsaker som lett till den starka polariseringen i samhället i USA.

21.10.2022 ÅRSFEST
Referat

7.11.2022 Henrik Meinander: Finska självständighetssträvanden före 1917.
 Frågor angående Henrik Meinanders föredrag

5.12.2022 Nils Torvalds: Rysslands långa väg till undergången.
Reflektioner kring Nils Torvalds föredrag

Historieklubbens verksamhet 2021

Historieklubbens verksamhet 2020

Historieklubbens verksamhet  2018 – 2019