Bildgalleri

På klubbens möte 2.12.2019 på Tony’s deli rådde julstämning.

 

Historieklubbens 1-årsfest 18.10.2019 på Tekniskas Salar

Välkomstdryck i foajén
 
 
Glada miner
 
 
Festdeltagarna samlas i föreläsningskabinettet
 
 
Festföredragshållaren, professor Henrik Meinander
 
 
Middagen kan börja
 
 
Henrik Wikström skötte bakgrundsmusiken
 
 
Klubbledaren Kaj Nordströms festtal
 
 
Kvällens program, frågesporten kan börja, 10 personer klarade bra gallringen
 
 
Toastmastern Göran Blomstedt delar ut medaljerna till de två duktigaste frågesportdeltagarna, Henrik Aminoff och Heffe Ericsson
 

Exkursionen 27-29 maj 2019 till Viborg och omliggande slagfält

Deltagarna i Viborgs centrum

 

Besök på krigsmuséet

 

Besök på Alvar Aalto stadsbiblioteket

 

Blomsternedläggning vid Tienhaara minnessten, Birgitta och Torbjörn Jakas

 

Gruppen i Monrepos parken