Verksamhetsidé och start

 

I mitten av september 2018 råkade Kaj Nordström och Folke Wallenius sitta bredvid varandra en torsdag på gilleafton. Gillebröderna kände inte varandra, inte ens till utseendet, men förde en så intressant diskussion kring historiska händelser så ännu samma kväll beslöt de helt spontant att grunda en historieklubb.

Och på en månad gick historikerna från tanke till handling och grundade Handelsgillets trettonde klubb: Historieklubben.

Som verksamhetsidé beslöts att klubben sammanträder en gång i månaden utom på sommaren. I allmänhet träffas vi första måndagen i månanden och då är det frågan om möten som kan vara diskussionsmöten i grupper eller ett föredrag. Men dessutom ordnas emellanåt besök till ställen som har historisk anknytning samt längre resor till historiska platser.

På diskussionsmötena väljer medlemmarna mellan tre rubrik alternativ och den rubrik som får mest understöd blir nästa diskussionsmötets ämne.

I klubbens stadgar betonas speciellt att djupa kunskaper i historia inte är viktigt utan det centrala är medlemmarnas intresse för historia. Medlemmarna skall inte börja kunskapstävla med varandra utan den allmänna trivseln och kamratandan genom intresset är viktig för stämningen.

Den 9 oktober 2018 godkände Handelsgillets styrelse klubbens verksamhetsplan och stadgar och klubben var ett faktum.