Verksamhetsidé

 

I mitten av september 2018 råkade Kaj Nordström och Folke Wallenius sitta bredvid varandra en torsdag på gilleafton. Gillebröderna kände inte varandra, inte ens till utseendet, men förde en så intressant diskussion kring historiska händelser så ännu samma kväll beslöt de helt spontant att grunda en historieklubb.

Och på en månad gick historikerna från tanke till handling och grundade Handelsgillets trettonde klubb: Historieklubben.

Som verksamhetsidé beslöts att klubben sammanträder en gång i månaden utom på sommaren. I allmänhet träffas vi första måndagen i månanden och då är det frågan om möten som kan vara diskussionsmöten i grupper eller ett föredrag. Men dessutom ordnas emellanåt besök till ställen som har historisk anknytning samt längre resor till historiska platser.

På diskussionsmötena väljer medlemmarna mellan tre rubrik alternativ och den rubrik som får mest understöd blir nästa diskussionsmötets ämne.

I klubbens stadgar betonas speciellt att djupa kunskaper i historia inte är viktigt utan det centrala är medlemmarnas intresse för historia. Medlemmarna skall inte börja kunskapstävla med varandra utan den allmänna trivseln och kamratandan genom intresset är viktig för stämningen.

Den 9 oktober 2018 godkände Handelsgillets styrelse klubbens verksamhetsplan och stadgar och klubben var ett faktum. Första mötet hölls en månad senare, den 9 november, ett diskussionsmöte om ”Gustav Vasa”.

I december diskuterades ”Oktoberrevolutionen i Ryssland 1917” och i januari lyssnade vi till ett föredrag ”Frivilliga ryska krigsfångar som ställde upp i Finlands armé under fortsättningskriget”, i februari diskuterades ”Finanskraschen i slutet på 1920-talet”, i mars ”Krimkriget 1853 – 56”, och i april blev det föredrag om ”Stella Polaris” och i maj diskuterades ”Mordet på Bobrikov, Rysslands förryskningssträvanden av Finland.” Våren avslutades med en mycket lyckad exkursion 27-29 maj till Viborg och omliggande slagfält under vinter- och fortsättningskriget bl.a. Tienhaara och Tali-Ihantala. Carl-Fredrik ”Calle”Geust hade planerat resan och funktionerade också som mycket sakkunnig reseledare. Resan samlade 31 deltagare av vilka 9 var damer.

Septembermötet var igen ett diskussionsmöte ”Sovjetiskt inflytande på Finland efter andra världskriget” och hölls på Tony’s deli eftersom Donatorn stängts på grund av Handelsgillets fastighetsreparationsprojekt.

En av årets absoluta höjdpunkter var klubbens första årsfest på Tekniska Salar fredagen den 18 oktober.

Hälsningsorden till de 63 gästerna, varav 27 damer, hölls av Toastmastern Göran Blomstedt, festföredraget "Finland-de ofullbordade katastrofernas land" hölls av professor Henrik Meinander och festtalet av klubbens ledare Kaj Nordström i samband med den goda middagen där han kort betonade klubbens aktivitet men framför allt den goda stämningen inom klubben som skapar fin trivsel. Snapssångerna ekade festligt under kvällen med Henrik Diesen som sångledare. En rolig och lyckad frågesport ordnades under kaffet och engagerade faktiskt alla festdeltagare. Under middagen spelade musikvirtuosen Henrik Wikström bakgrundsmusik och ackompanjerade snapssångerna.

Novembermötet hölls på Riksarkivet där forskare Pertti Hakala på ett mycket intressant och givande sätt presenterade klubbmedlemmarna Riksarkivets historiska fläktar. Efteråt åt deltagarna middag på restaurang Zinnkeller.

En trivselenkät om Historieklubben ordnades i början på juni. Svaren visade att trivseln är trevligt bra. På skolskalan 4-10 blev svarsmedeltalet 9,03. Svarsprocenten var 52 %.