Kommande program

Det preliminära och planerade programmet för resten av året 2020 ser ut enligt följande:

Fredag 30.10. årsfest, klubbens andra. Festföredragshållare René Nyberg som talar om Rysslands utveckling efter kommunismen.                                        Tyvärr måste festen 30.9. inhiberas och skjutas fram i tiden på grund av corona situationen. Nytt datum besluts när bättre tider stundar.

Måndag 9.11. diskussionsmöte. Också mötet annullerades på grund av coronan.

Måndag 7.12 föredragsmöte. Tillsvidare är det planerat att mötet hålls.