Kommande program 

Julfest och kombinerat föredrags- och diskussionsmöte hålls den 13 december om "Lapporörelsen" med Anders Roos som föreläsare.

Januarimötet hålls måndagen den 10 januari. Det blir ett föredragsmöte om "Bakgrunden till de stora emigrationsvågorna från Finland".  Magnus Enlund, som doktorerat i ämnet, håller själva föredraget.

Februarimötet onsdagen 9.2. blir ett besök på riksarkivet. Vi bekantar oss med utställningen "Sveaborg - Tre rikes fästning 1748 - 2021."

Marsmötet måndagen 7.3. blir ett föredragsmöte "Atombomben, förintelsevapnet som fick Japan slutligen att kapitulera". Föredragshållare Fredrik Johansson.

April 11 - 14 ordnas en resa till Lettland och Litauen. "I jägarnas fotspår" med Nils-Erik Friis som researrangör och guide. Damer är välkomna till resan.

Maj mötet måndagen den 9.5. blir ett fördragsmöte om "Folkhälsan i Finland genom tiderna". Föredragshållare Julia Dahlberg som skrivit 100-års historiken "Mitt samhälle - nära människan". 

Måndagen den 6 juni ordnas en utfärd till östra Nylands historiska platser med damer. Arrangör är Folke Wallenius.