Historieklubbens program

Händelsekalender

Mars 2024

Måndag
4.3
17:30

Historieklubbens föredragskväll

Lasse Lehtinen: "Krigspropagandan under andra världskriget - Kalle Lehmus och ett fjärde vapenslag"

April 2024

Måndag
8.4
17:30

Historieklubbens föredragskväll

Emil Kaukonen: ” Kapare och sjörövare med fullmakt av regeringar.”

Maj 2024

Måndag
6.5
17:30

Historieklubbens föredragskväll

René Nyberg: Det ryska imperiebyggandet

September 2024

Torsdag
5.9
08:00

Historieklubbens resa till Estland

Aapo Roselius följer med på vår resa med historisk anknytning.