Resa till Vasa

21 April 2023 kl. 07.23–23 April 2023, 20.35

Program bl.a.

  • Världsarvet Kvarkens skärgård (invid Replotbron - Finlands längsta bro)
  • Tikanojas konsthem
  • Meteoria (Söderfjärden söder om Vasa) Finlands vackraste meteoritkrater - nu vetenskapscenter invid Stundars friluftsmuseum (restaurang Hemmer)

  • Mycket intressant besök på Wärtsilä Suistainable Technology Hub
  • Vasa bil- och motormuseum
  • Besök på Österbottens museum
  • Besök på Veteranmuseet bl.a. självständighetskampen 1918  och bombningar 1939/40.
  • Strömsö (villa från 1850-talet norr om Vasa där TV-programmet spelas in)

På fredag kväll option: Vasa stadsorkesters vårkonsert. 

På lördag förmiddag blir det ett mycket intressant föredrag av professor emeritus Nils Erik Villstrand och grundaren av Botnia Marin Johan Carpelan om företagandets historia i Österbotten under rubriken TJÄRA, TOMATER OCH BÅTAR.  På fredag kväll valbart program: vårsymfonikonsert i Vasa stadshus eller pjäsen Heiman på Vasa stadsteater, en tre generationers berättelse om ett så typiskt österbottniskt hemman - två krig och livets berg- och dalbana. På lördag kväll är Lars-Erik Vägar gästtalare på middagen på Svenska klubben.

Resan kostar 500 €/person. 

I samband med anmälan erläggs 100 € till Historieklubben FI8118083500076779.

Resten (400 €) erläggs på samma konto senast 15.3.

Anmälda: Birgitta & Carl-Fredrik Geust, Caroline Segercrantz & Derek Breitenstein,

Göran Blomstedt, Svante Creutz, Kristina & Ulf Burmeister, Jarl Waltonen, Roger Nystedt, Gun-Britt Hietanen, Kaj Nordström, Magnus Nyström, Henrik Diesen, Fred Granberg, Birger Mickwitz och Hedvig Ducander.