Historieklubbens föredragskväll

06.05.2024 kl. 17.30 – 21.00

Anmälningsmodulen öppnas den 4.4.2024 kl 12:00 och stängs den 2.5.2024 kl 12:00

René Nyberg: Det ryska imperiebyggandet